Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken
Victoriahamnen

Finansieringen klar för nästa steg i projekt Malmporten

EU medfinanserar projekteringen av Malmporten och projektet kan nu fortsätta med nästa viktiga fas i arbetet mot en breddning och fördjupning av farleden till Luleå.

Luleå hamns viktigaste framtidsfråga är projekt Malmporten. En ny djupkaj och muddring av farleden är nödvändigt för att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen. Det ger förutsättningar för hela regionen, inte minst gruv- och stålindustrin, att ha konkurrenskraftiga och miljövänliga transporter till sina kunder i Europa.

Det är glädjande nyheter som innebär arbetet kan fortsätta med detaljprojekteringen av projekt Malmporten. Redan i maj beviljade kommunfullmäktige i Luleå Kommun 7,5 miljoner kronor under förutsättning att man även får medfinansiering från EU. Det är NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) som bidrar med 777 000 euro.

 

Sidan uppdaterad 2015-11-13