Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken
Projekt Malmporten

Projekt Malmporten miljöprövas

Nu har Sjöfartsverket och Luleå Hamn lämnat in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.
Därmed har projekteringsarbetet nått en viktig milstolpe.

Ansökan att få tillåtelse att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och minska miljöpåverkan från fartygstrafiken till Luleå är en viktig del av projektet.
Syftet med projektet är att bredda och fördjupa farlederna till Luleå så att man under den isfria perioden ska kunna ta emot de största fartygen som kan trafikera Östersjön och vintertid kunna ta emot betydligt större fartyg än i dag.

De utredningar som har gjorts visar på goda förutsättningar att genomföra muddring och annat arbete som krävs med modern teknik och att projekt Malmporten, som den samhällsekonomiska kalkylen visar, är en mycket lönsam investering.
För LKAB:s del är projektet nödvändigt om företagets expansionsplaner ska kunna genomföras.

Projekt Malmporten är också en viktig investering i ett miljöperspektiv. Riskerna för fartygsolyckor minskar med större marginaler och bättre utmärkning.
De fartygsgenererade luftemissionerna minskar när färre fartyg kan ta mera last. Kostnaderna per fraktat ton gods minskar, vilket är en viktig konkurrensfaktor med de kraftigt skärpta krav på minskade svavelutsläppen som gäller i Östersjön (EU:s SECA-direktiv).
Ambitionen är att projektstart ska kunna ske under 2017. Genomförandetiden är beräknad till tre år.

Läs mer om projektet på Sjöfartsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan uppdaterad 2017-05-31