Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken

Trafik i hamnen

Lista över inneliggande samt väntade fartyg hittar ni till höger under fartyg.

Förklaringar till listorna

Godsslag:
Kol - Coal
Järnmalm - Iron Ore
Bentonit - Bentonite
Dolomit - Dolomite
Kalksten - Limestone
Järnbärare - Ironfines
Bensin - Gasoline
Bensen - Benzene
Tjära - Tar oil
A1 Flygbränsle - Aviation fuel
Cement - Cement

Kajer

LKAB – Malmhamnen i Sandskär
VH – Victoriahamn
UH – Uddebo oljehamn
UNY – Uddebo oljehamn, nya kajen
UGA – Uddebo oljehamn, gamla kajen
SvÖ – Svartöns kaj
Cem – Cementas kaj
IR – Inre redd, fartyget väntar på kajplats
YR – Yttre redd, fartyget väntar på kajplats

Övrigt

DW – Dödviktston, en enhet för att mäta fartygets lastkapacitet.

Listorna med väntade och inneliggande fartyg uppdateras kontinuerligt.

Sidan uppdaterad 2017-01-13